Goldbeck sp. z o. o.

Wykonanie wyburzenia istniejącej hali magazynowej dla przedsięwzięcia “Budowa Centrum Logistycznego”