Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18, nr 5/3 obręb 2090 Szczecin

InwestorWojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ul. Mieszka I 33
Zakresrozbiórka
Realizacjaod październik 2019